News

Ontwikkeling pilotproces voor bioactieve peptiden

DCP B.V. ontwikkelt food ingredients die aansluiten bij de maatschappelijke noodzaak om efficiënt om te gaan met grondstoffen en waarde toe te voegen aan bijproducten uit de voedselindustrie.

In dit ontwikkelproject is een volledig nieuw ‘bioactieve peptide productieproces’ zonder de thermische stap in een volcontinue proces ontwikkeld.

Deze ontwikkeling is mede mogelijk gemaakt door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

SNN - Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Stimuleert faciliteert verbindt.Europese Unie - Europees fonds voor regionale ontwikkeling

Ontwikkeling tweede generatie petsnacks

29-06-2020

DCP B.V. ontwikkelt producten die aansluiten bij de maatschappelijke noodzaak om efficiënt om te gaan met grondstoffen en waarde toe te voegen aan bijproducten. In een innovatieproject heeft de onderneming een dierlijk ingrediënt ontwikkeld voor pet snacks ter vervanging van granen en koolhydraten. Het gaat om een gehydroliseerd dierlijk eiwit, die door middel van extrusie wordt geproduceerd.

Deze ontwikkeling is mede mogelijk gemaakt door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

SNN -Samenwerkingsverband Noord-Nederland - Stimuleert - Faciliteert - Verbindt Logo Europese Unie Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Kennisontwikkeling

21-1-2020

DCP Ingredients ontwikkelt producten die aansluiten bij de maatschappelijke noodzaak om efficiënt om te gaan met grondstoffen en waarde toe te voegen aan bijproducten. In een strategisch innovatieproject wordt kennis ontwikkeld ten bate van een nieuwe technologische innovatie; enzymatische hydrolyse van collageen bijproducten.

Deze ontwikkeling is mede mogelijk gemaakt door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Logo Europese Unie Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

SNN -Samenwerkingsverband Noord-Nederland - Stimuleert - Faciliteert - Verbindt

 

16-1-2019

Ontwikkeling productieproces

DCP B.V. ontwikkelt producten die aansluiten bij de maatschappelijke noodzaak om efficiënt om te gaan met grondstoffen en waarde toe te voegen aan bijproducten. In een strategisch innovatieproject heeft de onderneming een productieproces voor pluimvee collageen ontwikkeld, waarmee hoog functionele eiwitten op een bedrijfseconomische verantwoordelijke wijze kunnen worden geproduceerd.

Deze ontwikkeling is mede mogelijk gemaakt door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland en de provincie Groningen.

Dit project is mogelijk gemaakt met een bijdrage van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling.

Logo Europese Unie Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

SNN -Samenwerkingsverband Noord-Nederland - Stimuleert - Faciliteert - Verbindt

Provincie Groningen

 

 

2-4-2014
DCP Ingredients has expanded its product portfolio with a new type of semi functional bovine collagen especially suited for higher dosages in meatproducts. Please contact our sales departement for more information.

1-3-2013
DCP Ingredients achieves FSCC 22.000 certification for its production. Quality first, our production has been FSSC 22.000 certified aknowledging the high standerds of production in our new plant.

1-3 2012
DCP Ingredients opens new factory. In a record breaking construction time of 6 months the new production plant produced its first big bag of collagen.