Kennisontwikkeling

DCP Ingredients ontwikkelt producten die aansluiten bij de maatschappelijke noodzaak om efficiënt om te gaan met grondstoffen en waarde toe te voegen aan bijproducten. In een strategisch innovatieproject wordt kennis ontwikkeld ten bate van een nieuwe technologische innovatie; enzymatische hydrolyse van collageen bijproducten.

Deze ontwikkeling is mede mogelijk gemaakt door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Logo Europese Unie Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

SNN -Samenwerkingsverband Noord-Nederland - Stimuleert - Faciliteert - Verbindt