Ontwikkeling pilotproces voor bioactieve peptiden

DCP B.V. ontwikkelt food ingredients die aansluiten bij de maatschappelijke noodzaak om efficiënt om te gaan met grondstoffen en waarde toe te voegen aan bijproducten uit de voedselindustrie.

In dit ontwikkelproject is een volledig nieuw ‘bioactieve peptide productieproces’ zonder de thermische stap in een volcontinue proces ontwikkeld.

Deze ontwikkeling is mede mogelijk gemaakt door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

SNN - Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Stimuleert faciliteert verbindt.Europese Unie - Europees fonds voor regionale ontwikkeling